Acte fundacional

Imatges de l’acte de la signatura de l’acta fundacional el dia 9 de maig a la Fundació URV de Reus

“Impuls CatSud, Regió  del  Coneixement” és una associació empresarial privada, independent i sense ànim de lucre.

Neix per impulsar la Regió del Coneixement al CatSud mitjançant el desenvolupament d’accions i activitats per integrar projectes, empreses i persones al territori.

Els objectius principals són el retenir, crear i potenciar el talent, la innovació, i la internacionalització en tots els àmbits.  Treballant els eixos estratègics de: Energia i Canvi Climàtic, Industria 4.0 i digitalització i l’equilibri Territorial i Social.

Un altre dels objectius principals és el de motivar i impulsar la creació d’una agència per a la gestió de la Regió del Coneixement CatSud.

L’Associació es constitueix el 9 de maig de 2022 coincidint  amb el dia d’Europa que te molt a veure amb els plans i polítiques d’impulsar les regions.

————-

El socis fundadors són: AECE, Autocars Plana, Grupo Castilla, Institut Pere Mata, Invall, Oliva Motors, i Proacit. I li donen suport la AEQT (Associació empresarial Química de Tarragona), la FETH (Federació Empresarial de Turisme i Hoteleria), la Cambra de Comerç de Valls i de Reus, entre d’altres.

La entitat, que ja fa temps actua en representació d’una cinquantena d’empreses  de diversos sectors de la Regió, participa i col.labora dins la Ponència Tècnica de la Diputació i la URV, cercant iniciatives i definint projectes  que generin oportunitats, prosperitat  i beneficiïn al conjunt del teixit empresarial i social del CatSud, amb l’objectiu de presentar-los dins de programes d’ajuts europeus com Next Generation Catalunya,  PEC i d’altres que formen part dels establerts dins del Pacte Nacional  per a la Societat del Coneixemen.

Actualitat

Rep una resum mensual de les accions i recursos d'ImpulsCatSud