La captació d’inversions internacionals, una prioritat  

ImpulsCatSud va mantenir una reunió amb Trinitat Bofarull, directora de Catalonia Trade & Investment (ACC1Ó), que és l’organisme de la Generalitat que vetlla, entre d’altres funcions, per la captació d’Inversions internacionals estratègiques. De la reunió en va sortir el compromís de col·laboració amb ImulsCatSud per explorar possibles inversions a les comarques de Tarragona, posant en valor la disponibilitat de sòl industrial d’aquesta àrea del país. També es va aprofundir en quines són les fortaleses i les mancances en l’àmbit de les infraestructures, un factor vital en aquest objectiu de captar inversions. 

Actualitat

Rep una resum mensual de les accions i recursos d'ImpulsCatSud