Per aconseguir les seves finalitats, l’associació portarà a terme les activitats i estratègies següents:

Treballarà en contacte amb les principals parts interessades dels sistema institucional, empresarial, acadèmic i financer així com amb les principals organitzacions d’investigació dels seus àmbits

Impulsarà el creixement sostenible de la regió mitjançant el desenvolupament d’accions i serveis destinats a donar suport a la creació de nous projectes emprenedors i innovadors.

Tramitarà i coordinarà ajuts i subvencions davant els ens convocants , tant públics com privats

Organitzarà cursos , conferències, congressos, fòrums de debat, sessions d’estudi i de recerca i altres de similars

Possibilitarà una xarxa de relacions entre socis i entre aquests i altres entitats.

Treballarà per ampliar el nombre d’empreses, persones i institucions compromeses en el desenvolupament econòmic de la regió.