descobreix LA REALITAT DE LA CATALUNYA SUD AMB L'OBSERVATORI DE LA REGIÓ

L'OBSERVATORI

L’Observatori de la Catalunya Sud emergeix com una poderosa eina destinada a proporcionar una visió clara i visual de l’estat actual i futur de la regió, com establert pel document CatSud 2040. Aquest observatori no és merament una col·lecció de dades divulgatives, sinó un instrument crucial per definir els reptes a mig i llarg termini. La seva missió abraça la millora de les condicions regionals, la consolidació i impuls de nous projectes, així com la identificació d’oportunitats emergents. A través d’aquesta plataforma, aspirem a catalitzar el creixement i potencialitzar el territori, reforçant el seu paper com a regió visionària i orientada al futur.

DADES SOBRE

Taules d'experts

Observatori

Laboratori de desenvolupament

Taules d'experts

Document Memòria i Accions del 2023

Descobreix de primera mà les accions i iniciatives clau d’ImpulsCatSud al llarg del 2023

Taules d'experts

Taules d'experts

S’han organitzat més de 5 taules d’experts per definir reptes, atreure inversions, generar talent i consolidar una estratègia conjunta a Catalunya Sud, fent avançar les nostres metes amb intel·ligència i col·laboració.

Laboratori de desenvolupament

Estudi de Talent Digital

Evolució del PIB a la Catalunya Sud

Energies renovables

  • Potencia FV Instal·lada
  • Certificació d'eficiència energètica d'edificis
  • Generació energètica

Dades no disonibles...

Dades no disonibles...

Potència d'energia fotovoltaica instal·lada a la Catalunya Sud

Registre d’Autoconsum a Catalunya (RAC)