Visita Cambra de Tarragona

Visita a la Cambra de Tarragona amb el President general Jordi Colet de Proacit i el president de l’Associació Miquel Aragonès