Concretem accions, forjem futur. apostem pel territori, millorant vides

Finalitat

Amb una visió orientada al progrés i al benestar, perseguim la millora constant de la Catalunya Sud. Aquí trobaràs una panoràmica dels nostres esforços per crear un entorn més sostenible, dinàmic i inclusiu. Amb cada projecte, aspirem a enfortir la cohesió comunitària, impulsar l’economia local, conservar l’equilibri territorial i donar forma a un futur que beneficia a tothom.

projectes

Taules d'experts

Observatori

Laboratori de desenvolupament

Taules d'experts

Document Memòria i Accions del 2023

Descobreix de primera mà les accions i iniciatives clau d’ImpulsCatSud al llarg del 2023

Taules d'experts

Taules d'experts

S’han organitzat més de 5 taules d’experts per definir reptes, atreure inversions, generar talent i consolidar una estratègia conjunta a Catalunya Sud, fent avançar les nostres metes amb intel·ligència i col·laboració.

Laboratori de desenvolupament

memòria i accions

Document Memòria i Accions del 2023

Descobreix de primera mà les accions i iniciatives clau d’ImpulsCatSud al llarg del 2023

Treballarà en contacte amb les principals parts interessades dels sistema institucional, empresarial, acadèmic i financer així com amb les principals organitzacions d’investigació dels seus àmbits

Impulsarà el creixement sostenible de la regió mitjançant el desenvolupament d’accions i serveis destinats a donar suport a la creació de nous projectes emprenedors i innovadors.

Tramitarà i coordinarà ajuts i subvencions davant els ens convocants , tant públics com privats

Organitzarà cursos , conferències, congressos, fòrums de debat, sessions d’estudi i de recerca i altres de similars

Possibilitarà una xarxa de relacions entre socis i entre aquests i altres entitats.

Treballarà per ampliar el nombre d’empreses, persones i institucions compromeses en el desenvolupament econòmic de la regió.