La unió fa la força
Fem xarxa per arribar més lluny

0

entitats associades des de maig del 2022

+ 0

entitats privades addicionals avalen la iniciativa

+ 0

ajuntaments consultats i que connecten amb la iniciativa

+ 0

treballadors ja s'hi troben representats

xarxa d'interconnexió

L’Entitat compta amb el suport de més d’una cinquantena d’empreses dels diversos sectors de la regió, que elaboren un document de bases per impulsar l’àmbit de la Catalunya Sud dins del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement.
En formen part dels seus òrgans de direcció, empreses privades, professionals i entitats diverses.

Socis Protectors

Socis Corporatius

COL·LABORADORS & Adhesións de suport