Industria

La Regió concentra una gran activitat industrial en diversos sectors estratègics per a la l’economia del futur: química, transformació, automoció, turisme, logística, alimentació, …

    • Millora tecnològica de la industria
    • Food Tech & Nutrition
    • Turisme i hostaleria
    • Programes d’innovació al territori
    • Col·laboració amb Centres de Recerca