GRUPS DE TREBALL

ENERGIA I
CANVI CLIMÀTIC

Economia Circular, Energia Solar,
Hidrogen Verd, Comunitats Energètiques Locals,
Recuperació del CO2

INDÚSTRIA 4.0
I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Millora tecnològica de la industria,
Programes d’innovació personalitzada,
andbox per col·laboració amb startups, …
Infraestructures del territori,
Plans regionals i locals,
desplegament del 5G, mobilitat sostenible…

EQUILIBRI TERRITORIAL

Promoció Agència Impuls CatSud pel
desenvolupament de la Regió del
Coneixement al territori

AGÈNCIA IMPULS CAT

Per connectar oportunitats i empreses amb projectes concrets

Energia i canvi climàtic

 • HidrogenVerd
 • Comunitats Energètiques Locals
 • Mobilitat sostenible
 • Recuperació del CO2
 • Economia Circular
 • Noves energies nuclears

Industria

 • Millora tecnològica de la industria
 • FoodTech & Nutrition
 • Turisme i hosteleria
 • Programes d’innovació al territori
 • Col·laboració amb Centres de Recerca

Cohesió Social i Equilibri Territorial

 • Infraestructures al territori
 • Plans Regionals i Locals
 • Mobilitat al territori
 • EsportsiCultura
 • Accions socials