Les finalitat d’aquesta iniciativa privada que es constitueix com agrupació empresarial de les comarques de la Catalunya Sud, sorgeix amb la voluntat d’impulsar i treballar per la innovació i la recerca, el talent, la formació, la internacionalització, la cultura i el desenvolupament sostenible de la regió, promovent i enfortint iniciatives i establint ponts de diàleg entre els sectors públic.

Volem ser capaços de promoure projectes per atraure talent i la
capacitat de negoci, tot identificant nous reptes i oportunitats amb uns
objectius clars i estratègics.  Que siguin capaços de identificar la
Regió i visualitzar-la en primera línia.

Talent​

REUNIR i POTENCIAR el talent.
IMPULSAR i aglutinar iniciatives.
MILLORAR la formació digital.
FOMENTAR ecosistema emprenedor

Innovació

FER CREIXER les empreses.
MILLORAR la seva competitivitat.
IMPULSAR la industria sostenible.
TECNOLOGIA

Territori

mapa1

IMPULS accions territorials.

Amb tots els agents Integradors

Internaciona-lització

ATREURE INVERSIONS

IMPULSAR LA IMATGE exterior