L'Associació

“Impuls CatSud, Regió del Coneixement” és una associació empresarial privada, independent i sense ànim de lucre.

Neix per impulsar la Regió del Coneixement al CatSud mitjançant el desenvolupament d’accions i activitats per integrar projectes, empreses i persones al territori.

Els objectius principals són el retenir, crear i potenciar el talent, la innovació, i la internacionalització en tots els àmbits.  Treballant els eixos estratègics de: Energia i Canvi Climàtic, Industria 4.0 i digitalització i l’equilibri Territorial i Social.

Un altre dels objectius principals és el de motivar i impulsar la creació d’una agència per a la gestió de la Regió del Coneixement CatSud.

L’Associació es constitueix el 9 de maig de 2022 coincidint  amb el dia d’Europa que te molt a veure amb els plans i polítiques d’impulsar les regions.

L’Entitat, que ja fa temps actua en representació d’una cinquantena d’empreses de diversos sectors de la Regió, participa i col.labora dins la Ponència Tècnica de la Diputació de Tarragona i la URV, cercant iniciatives i definint projectes  que generin oportunitats, prosperitat  i beneficiïn al conjunt del teixit empresarial i social de la CatSud, amb l’objectiu de presentar-los dins de programes d’ajuts europeus com NextGeneration Catalunya,  PEC i d’altres que formen part dels establerts dins del Pacte Nacional  per a la Societat del Coneixement.

Així mateix , la  iniciativa està compromesa  al compliment dels ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible , que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides .

L’Associació IMPULS CAT SUD, Regió del Coneixement , neix amb  les finalitats de :

  • Difondre la consciència de Regió del Coneixement, visualitzant el futur
  • Potenciar el creixement d’ocupació qualificada
  • Dissenyar estratègies innovadores
  • Impulsant ecosistemes d’empreses emergents
  • Fomentant processos de connexió internacional
  • Fomentar la creació d’una Agència pel Desenvolupament sostenible i econòmic de la Regió.

La història de la Regió del Coneixement

L’any 2016 es publica des de la Càtedra de la URV pel Rector Francesc X. Grau, el document “Catalunya Sud, Regió del Coneixement”.

L’any 2018 es va endegar un exercici de prospectiva regional: “Catalunya Sud 2040”. Va ser la primera iniciativa d’aquestes característiques a casa nostra; i a Catalunya, de fet. Abastava tots els àmbits. L’objectiu era construir una visió compartida de futur entre els diferents agents de la quàdruple hèlix que hi van participar.

Al març de 2019 es publica el document de Bases de creació de consciència per esdevenir en el futur imaginari, una regió de fluxos i l’aplicació del coneixement per activar la nostra realitat econòmica, política, social i ambiental.

El 13 de maig de 2020 ,el Govern de la Generalitat, va encapçalar el Plenari del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que va aprovar el document final de treball en què es basaran les futures polítiques públiques per fer de Catalunya un país capdavanter en recerca i innovació.

Document de síntesi i punt de partida del sistema de coneixement a Catalunya recull d’accions i estratègies a desplegar per assolir objectius .

El progrés , la prosperitat i el benestar arriben a partir d’una societat amb capacitat per un alt nivell d’innovació .

El Febrer de 2021,  es presenta el Pla  de recuperació Econòmica que proposa la Unió Europea. Els Governs Regionals presenten els seu projectes.

Paral·lelament dins la Regió, es consensua un document de propostes  per a la creació i l’impuls d’una Agència pel Desenvolupament de la Catalunya Sud, avalat per una cinquantena d’empreses de la Regió i a partir del que,  es comença a treballar.