Estudi CatSud Digital Talent

ImpulsCatSud Regió del Coneixement i el clúster TIC Catalunya Sud han presentat el 1er. Estudi sobre Talent Digital a les comarques de Tarragona.

Presentation ceremony

Images of the presentation of the Impulse CAT SUD project at Falset Castle on February 17, 2022.

Acto de presentación

Imágenes del acto de presentación del proyecto Impuls CAT SUD en el Castillo de Falset el día 17 de Febrero de 2022.