GRUPS DE TREBALL

Economia Circular
Energia Solar
Hidrogen Verd
Comunitats Energètiques Locals
Recuperació del CO2
Millora tecnològica de la industria
Food Tech & Nutrition
Turisme i hosteleria
Programes d’innovació al territori
Col·laboració amb Centres de Recerca
Infraestructures i xarxes de connexió (5G)
Plans Regionals i Locals
Mobilitat al territori
Esport i Cultura
Accions Socials

AGÈNCIA IMPULS CAT


Promoció Agència Impuls CatSud
pel desenvolupament de
la Regió del Coneixement al territori