You are currently viewing <strong>ImpulsCatSud s’integra al Col·laboratori CatSud</strong>

ImpulsCatSud s’integra al Col·laboratori CatSud

ImpulsCatSud va sumar-se al  Col·laboratori Catsud,  un projecte pilot emmarcat dins el Col·laboratori 1.0. i promogut pel Laboratori de Ciutadania Digital (LCD) d’i2CAT amb el suport de la Secretaria de Política Digital del Ministeri de Política Digital i Administracions Públiques. El seu objectiu és prototipar i validar un model per a la promoció, el disseny i l’execució d’estructures socials i digitals al Penedès, les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre per afavorir el desplegament de la societat digital i del coneixement i contribuir a fer de la Catalunya Sud una regió del coneixement. El projecte Col·laboratori Cat Sud es va inspirar en l’estratègia Catalunya Sud 2040 Regió Europea del Coneixement.