Balanç positiu de les jornades d’energia, talent i mobilitat 

ImpulsCatSud Regió del Coneixement va organitzar durant els mesos de febrer i març tres jornades de treball sobre tres temes clau per al desenvolupament de la regió CatSud: l’energia, el talent i la mobilitat i les infraestructures. Reputats experts d’àmbits diversos van posar sobre la taula els seus arguments, que quedaran recollits en els respectius documents, elaborats amb l’objectiu de fer-los arribar a les institucions per tal que tinguin en compte aquestes reflexions a l’hora de prendre les decisions que el nostre territori necessita per seguir avançant.

Actualitat

Rep una resum mensual de les accions i recursos d'ImpulsCatSud